Como funciona

Fiestra pon a disposición dos centros de ensino un catálogo de curtametraxes galegas seleccionadas especialmente polo seu valor educativo. Cada unha das obras vai acompañada dunha serie de recursos didácticos cos que poder traballar nas aulas.

O catálogo de obras e recursos están elaborados e supervisados por un equipo integrado por expertos en programación de cine para público infantil e xuvenil e un equipo de asesoramento pedagóxico especializado en educación a través das artes, encargado do desenvolvemento do marco teórico sobre o que se fundamenta o proxecto Fiestra.

Se desexas que o teu centro de ensino poda acceder a estes recursos, é preciso que te rexistres no formulario de inscrición. Só é preciso un rexistro por centro. Unha vez dado de alta, o novo usuario poderá acceder de xeito gratuíto aos contidos da plataforma durante tres meses. Unha vez transcorrido este tempo deberá ser aboada a cota anual de acceso ao servizo, que é de 50 euros, e ten unha validez de 12 meses desde o momento da alta. Quedan eximidos do pago da cota anual os centros de ensino público de primaria e secundaria da provincia de Ourense.

A Academia Galega do Audiovisual promove outras actividades que vinculan audiovisual e educación, nas que tamén poden participar os centros de ensino: a celebración en Galicia dos premios europeos do cinema xuvenil “Young Audience Award”, os obradoiros “Novos programadores de cinema galego”, sesións de cinema galego para público infantil e xuvenil, etc. Se desexas máis información, podes poñerte en contacto connosco en info@academiagalegadoaudiovisual.gal.

Fiestra é un proxecto impulsado pola Academia Galega do Audiovisual que é posible grazas ao apoio da Deputación de Ourense e a colaboración do Grupo de Investigación Terceira Xeración da USC.

Recomendacións para o visionado

ANTES DE VER A OBRA
Recomendar aos alumnos que presten atención á obra xa que, logo do visionado, realizaremos unha serie de preguntas e xeraremos debate arredor dos contidos da mesma.

DESPOIS DE VER A OBRA
Recomendacións xerais para a realización das actividades:

  • Fomentar que os alumnos hipoteticen e favorecer a xeración de debate para a reflexión, o pensamento racional e o sentido crítico.
  • Promover a xeración de debate e a capacidade de debater dende o respecto. Esta actividade pretende afondar nos contidos da obra pero tamén pretende achegar a oportunidade de pensar, reflexionar, analizar, hipotetizar, debater, escoitar, e aprender a respectar as ideas e opinións dos demais.
  • Deixar que os alumnos debatan durante uns minutos sen corrixir as súas opinións e, unha vez que o debate perda forza, ou logo do tempo que o docente estime oportuno, aportar as respostas que se achegan nas guías de intervención pedagóxica.
  • Rexistrar nun documento as impresións e reflexións do docente acerca da actividade na súa totalidade, dende a formulación da iniciativa de educación a través do cine ata a realización das actividades.